SUCCESVOL RECRUITMENT IN 5 STAPPEN

Wil jij de recruitment efficiëntie van jouw bedrijf verbeteren, volg dan de volgende vijf stappen. Deze stappen zorgen voor een succesvolle werving, consistentie in jouw aanpak en daarmee naleving en meetbaarheid.

STAP 1 Analyse

Een eerste belangrijke stap, is het grondig analyseren van de openstaande vacature(s). Je wilt immers een duidelijke vacature opstellen voor het aantrekken van de juiste kandidaat. Een goede analyse start met een aantal basisvragen zoals; om hoeveel vacatures gaat het? Wie is verantwoordelijk voor het proces? 

Na deze basisvragen is het belangrijk om de functie zelf te analyseren. Zorg ervoor dat je precies weet wat vereist is en wat wellicht gewenst is (“must haves” en “nice to haves”). Je identificeert en bepaalt nauwkeurig de taken, verantwoordelijkheden, vaardigheden en de werkomgeving van een specifieke functie. Deze factoren helpen bij het identificeren van wat de bewuste functie vereist en wat de nieuwe werknemer reeds aan kennis en vaardigheden moet hebben om de functie productief uit te voeren

Heb je de functieanalyse klaar? Dan is het nog maar een kleine klus om de vacaturetekst te schrijven. Een goede vacaturetekst bestaat uit: 

        • Een functie omschrijving: een verhalend omschreven tekst met informatie over de functie, verantwoordelijkheden en positionering binnen de organisatie
        • Een functiespecificatie waarin de specificaties duidelijk worden van de kandidaat.
        • Een taakspecificatiedocument waarin de specificaties van de opdracht worden beschreven.
        • Een functie-evaluatie waarin de waarde van de functie wordt aangegeven.

STAP 2 Wervingsstrategie

Het bedenken en opstellen van een gedegen wervingsstrategie is de tweede stap in het proces. In deze volgende stap ga je beslissen welke strategie moet worden gevolgd voor het werven van potentiële kandidaten voor de organisatie. Houdt hierbij rekening met de  volgende punten:

        • Vinden, maken, halen of kopen werknemers of een combinatie van deze punten (voldoende kandidaten aanwezig, zelf opleiden, internationaal zoeken of meer bieden dan een concurrerend bedrijf).
        • Soorten werving (reactief, actief, intern en/of extern)
        • Wervingsbronnen

Het ontwikkelen van een wervingsstrategie kan soms een lang proces zijn, maar het hebben van een juiste strategie helpt jou enorm in de volgende te zetten stappen.

STAP 3 Zoeken naar de juiste kandidaten

Let the fun begin! Tijd om jouw verkoopkanalen te kiezen. Deze kanalen zijn jouw communicatiemiddelen om potentiële kandidaten te bereiken. Maar wat bedoelen we hier eigenlijk met “zoeken”? Zoeken (searchen in recruitmentjargon) is het proces van identificeren, benaderen en activeren van jouw doelgroep om te solliciteren op de openstaande vacature. Je kunt hierbij jouw doelgroep opdelen in interne en externe doelgroepen.

Interne doelgroep

Met interne doelgroep bedoelen wij het aannemen van of via werknemers binnen jouw eigen bedrijf door middel van:

 • Promoveren
 • Reorganiseren
 • Interne advertenties (vacature) uitzetten
 • Voormalige werknemers benaderen
 • Huidige medewerkers activeren om kandidaten aan te dragen (referral-programma)
 • “Oude” sollicitanten (her)overwegen

Externe doelgroep

Met externe doelgroep bedoelen wij het aantrekken van werknemers buiten de organisatie door middel van:

 • Eigen werving (reactief en actief)
 • Externe werving (W&S, Detachering, Uitzenden)
 • Campus Recruitment & Carrièrebeurzen
 • Uitwisseling van medewerkers tussen bedrijven
 • Professionele netwerk

STAP 4 Beoordeling kandidaten en gesprekken

Dan, na het uitzetten van je vacature, vind of ontvang je potentiële kandidaten en begint de screening van deze sollicitaties. Hierbij onderscheid je snel niet-gekwalificeerde of irrelevante kandidaten van de geschikte kandidaten die via jouw sourcing zijn ontvangen. De niet geschikte kandidaten geef je wel (inhoudelijk) een reactie dat en waarom ze zijn afgewezen, misschien kun je deze weer benaderen voor een toekomstige rol. De beste kandidaten nodig je, het liefst zo snel en flexibel mogelijk, uit voor een gesprek. Om deze gesprekken goed te laten verlopen, is een goede voorbereiding cruciaal. Een aantal tips voor een goede voorbereiding en tips voor een gedegen interview zullen hier binnenkort te vinden zijn.

Als je uiteindelijke de keuze hebt gemaakt wie jij wilt aannemen voor de rol, wil je natuurlijk ook dat deze kandidaat voor jou kiest. Het is dan ook cruciaal om in het gehele traject jouw bedrijf goed te promoten en de nieuwe medewerker zich vanaf het eerste moment thuis laat voelen.

Daarnaast is het belangrijk om in de gesprekken te weten te komen wat de drijfveren zijn van de kandidaat, ook wat hij wenst terug te krijgen voor zijn tomeloze inzet bij jullie bedrijf. Wees duidelijk over welke contractvorm hij kan verwachten, welk primaire en secundaire voorwaarden er passen bij de functie. Zeker in deze tijden is het dermate belangrijk om in één keer een goed aanbod voor te leggen aan de kandidaat waar hij niet omheen kan.

 

STAP 5 Evaluatie en controle

Evaluatie en controle is de laatste fase in het wervingsproces. In dit proces worden de effectiviteit en de validiteit van het proces en de methoden beoordeeld. Werving is een kostbaar proces en daarom is het belangrijk dat de prestaties van het wervingsproces grondig worden geëvalueerd.

De kosten die bij het wervingsproces worden gemaakt, moeten effectief worden geëvalueerd en gecontroleerd. Deze omvatten het volgende:

           • Salarissen van de recruiter(s)
           • Advertentiekosten en andere kosten gemaakt bij wervingsmethoden (de bemiddelingskosten).
           • Administratiekosten en wervingskosten
           • Overuren en uitstaande kosten, terwijl de vacatures nog niet zijn vervuld
           • Kosten gemaakt voor het werven van geschikte kandidaten voor het definitieve selectieproces
           • Tijd besteed door het management en de professionals aan het opstellen van functieomschrijvingen, taakspecificaties en het houden van interviews.

Ten slotte is de vraag die moet worden gesteld of de gebruikte wervingsmethoden geldig zijn of niet? En of het wervingsproces zelf effectief is of niet? Statistische informatie over de kosten die voor het wervingsproces zijn gemaakt, moet doeltreffend zijn.

VRIJBLIJVEND ADVIES?

neem contact op
Beta People dé onafhankelijke specialist voor al uw personele uitdagingen binnen de techniek. Exceed your potential.